P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.07.2019 - 17:28 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
151Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko
152Posuzování vlivů na životní prostředí podle záko. č. 100/2001 Sb.
153Rozbory vody OV Petrovice I. ze dne 7. 10. 2013 - upravená voda (úpravna vody)
154Kácení dřevin mimo les od 1. 7. 2013
155Směrnice č. 1/2013 Obec Petrovice I.
156Veřejná vyhláška
157Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezdec
158CZECH POINT
159Nařízení Státní veterinární správy
160Komplexní pozemkové úpravy Újezdec - OZNÁMENÍ
161Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec
162Výsledky - vzorky vody OV Petrovice I. , síť - 2013
163Nařízení Státní veterinární správy
164Celkové vyúčtování OV Petrovice I.
165Závěrečný účet DSO Zbraslavicko 2012
166KPÚ Újezdec - informace
167Nařízení Státní veterinární správy
168Rozhodnutí - veřejná vyhláška
169Protokol - voda OV Petrovice I.
170Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením
171Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
172Registrace k DPH
173Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
174Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k. ú. Michalovice obce Petrovice I.
175Závěr zjišťovacího řízení - Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
176Opis výsledků hlasování volby 2012
177Pozvánka
178Rozhodnutí KPÚ Michalovice č. 2
179OZNÁMENÍ - pronájem hrobových míst
180Oznámení o době a místě konání voleb
Od  do