P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
06.12.2019 - 22:02 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
121Pozvánka
122Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice I.
123Dovolená MUDr. Jiří Machů
124Pozvánka
125Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
126Návrh rozpočtu DSO Zbraslavice na rok 2015
127Zápis ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. 5. 11. 2014
128Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
129Výsledky rozborů vody OV Petrovice I. - síť
130Výsledky komunálních voleb
131Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
132Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? leták Ministerstva vnitra ČR
133Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitosti Michalovice čp. 13
134Oznámení o době a místě konání voleb
135UPOZORNĚNÍ k odstranění stromoví a jiných porostů
136Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
137Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
138Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
139NOVÝ jízdní řád linka 240045 Čáslav - Vodranty- Petrovice I. - Štipoklasy - PLATNÝ OD 31. 8. 2014!!!
140Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
141Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
142Záměr
143Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
144MÚ Kutná Hora, registrační úřad - Oznámení
145Seznam obcí podávající kandidátní listiny pro volby do OZ pověřenému obecnímu úřadu MÚ Kutná Hora
146Návrh železničního jízdního řádu pro období 2014 - 2015
147Výsledky rozborů pitné vody OV Petrovice I.
148Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - vydra říční a tchoř stepní
149Dodatek č. 2 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.
150Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období
Od  do