P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
04.06.2020 - 10:35 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
121Nařízení Státní veterinární správy
122Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cennových předpisů pro vodné a stočné
123Úřední hodiny Obec Petrovice I.
124Návrh opatření obecné povahy
125Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
126Termíny svozů firmou AVE Čáslav od 1. 4. 2015
127Pozvánka
128Usnesení o ustanovení opatrovníka
129Veřejnoprávní smlouva
130Protokol o zkoušce - pitná voda OV Petrovice I. rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
131Finanční úřad - INFORMACE
132Pozvánka
133Pozvánka
134Pozvánka
135Pozvánka
136Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice I.
137Dovolená MUDr. Jiří Machů
138Pozvánka
139Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
140Návrh rozpočtu DSO Zbraslavice na rok 2015
141Zápis ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. 5. 11. 2014
142Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
143Výsledky rozborů vody OV Petrovice I. - síť
144Výsledky komunálních voleb
145Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
146Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? leták Ministerstva vnitra ČR
147Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitosti Michalovice čp. 13
148Oznámení o době a místě konání voleb
149UPOZORNĚNÍ k odstranění stromoví a jiných porostů
150Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
Od  do