P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.01.2019 - 01:26 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
2Záměr obce Petrovice I. pronajmout část pozemku p.č. 159/1 v k.ú. Michalovice
3DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
4DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
5Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
6Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
7Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
8Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
9INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
10Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
11Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
12Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
13ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
14Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
15Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
16Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
17DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
18Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
19Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
20POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
21Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
22DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
23Rozpočtové opatření č. 2, 2018
24POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
25Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
26Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
27DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
28Oznámení o výběru dodavatele - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
29Rozpočtové opatření č. 1, 2018
30DSO Plynofikace Ledečska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Od  do