P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.08.2019 - 20:02 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat 28. 8. 2019
2Odpověď na dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
3VÝZVA k podání nabídek - UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55
4Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 24. 7. 2019 v 18.00 hodin
5Rozpočtové opatření č. 4/2019
6Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
7POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
8DSO Mikroregion Zbraslavicko - Rozpočtové opatření č. 2 
9Upozornění – obecná prevence - MěÚ Kutná Hora
10Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 19. 6. 2019 v 18.00 hodin
11Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 - Krajská hygienická stanice
12Rozpočtové opatření č. 3 /2019
13SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2025
14SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
15DSO Mikroregion Zbraslavicko a združené obce
16Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
17Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Petrovice I. na roky 2021 - 2025
18Návrh závěrečného účtu za rok 2018 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2018
19Záměr pronajmout část obecního pozemku p. č. 547/2 k.ú. Petrovice I.
20DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zveřejnění
21Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
22Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
23SCHŮZE JE ZRUŠENA! Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I.
24Zápis veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 20. 2. 2019
25Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. ve dne 20. 2. 2019
26Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19. 12. 2018
27Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 28. 1. 2019
28Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
29DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
30DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
Od  do