P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
06.04.2020 - 06:22 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2020
2Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2020
3Dražební vyhláška - oznámení soudního exekutora o dražbě nemovitosti v k.ú. Senetín
4Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 26. 2. 2020
5Mimořádné opatření Obecního úřadu obce Petrovice I. na základě usnesení č. 87 a č. 98 Vlády ČR
6Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU a přijetí krizových opatření
7VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
8VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací při akci: UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55
9Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
10Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 22. 1. 2020
11Záměr obce Petrovice I. - prodej části parcely č. 852/24 v k.ú. Petrovice I.
12Rozpočtové opatření č. 9 v roce 2019
13Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice I
14Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
15Poplatky v obci Petrovice I. v roce 2020
16Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 4. 12. 2019
17Rozpočtové opatření č. 8 v roce 2019
18Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2020
19Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
21DSO Mikroregion Zbraslavicko - Rozpočtové opatření č. 3
22Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2020
23Rozpočtové opatření č. 7 v roce 2019
24DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
25Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
26Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 18. 9. 2019 v 18.00 hodin
27Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2019
28Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
29Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 28. 8. 2019 v 18.00 hodin
30Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2019
Od  do