P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.09.2018 - 14:48 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
2OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva obce Petrovice I.
32/2018 Nařízení Středočeského kraje o stanovení maximální ceny jízdného na území kraje
4Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
5Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
6Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
7ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
8Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
9Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
10Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
11DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
12Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
13Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
14Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Petrovice I. pro další volební období
15POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
16Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
17DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
18Rozpočtové opatření č. 2, 2018
19POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
20Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
21Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
22DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
23Oznámení o výběru dodavatele - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
24Rozpočtové opatření č. 1, 2018
25DSO Plynofikace Ledečska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
26POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
27Rozpočtové opatření č. 7
28DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočet spolku na rok 2018
29Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I. č. 1/2017
30DSO Plynofikace Ledečska - Rozpočtová opatření v roce 2017
Od  do