P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
11.07.2020 - 21:58 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
2Záměr obce Petrovice I. pronajmou přízemí budovy Obecního úřadu čp. 55 k provozu prodejny potravin.
3DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
4Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
5Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 30. 10. 2019
6Rozpočtové opatření č. 4/2020
7Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 3. 6. 2020
8Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 29. 4. 2020
9Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
10Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek
11DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
12Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2020
13Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
14Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2020
16Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2020
17Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 26. 2. 2020
18VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací při akci: UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55
19Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
20Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 22. 1. 2020
21Záměr obce Petrovice I. - prodej části parcely č. 852/24 v k.ú. Petrovice I.
22Rozpočtové opatření č. 9 v roce 2019
23Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice I
24Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
25Poplatky v obci Petrovice I. v roce 2020
26Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 4. 12. 2019
27Rozpočtové opatření č. 8 v roce 2019
28Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2020
29Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
30Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
Od  do