P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.10.2019 - 14:54 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
2VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
3Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 18. 9. 2019 v 18.00 hodin
4Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2019
5Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 1/4 pozemků č. 922/7 a 922/22 v k. ú. Hološiny
6Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
7Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Zalesňování
8Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 28. 8. 2019 v 18.00 hodin
9Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2019
10Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat 28. 8. 2019
11Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 24. 7. 2019 v 18.00 hodin
12Rozpočtové opatření č. 4/2019
13POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
14DSO Mikroregion Zbraslavicko - Rozpočtové opatření č. 2 
15Upozornění – obecná prevence - MěÚ Kutná Hora
16Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 19. 6. 2019 v 18.00 hodin
17Rozpočtové opatření č. 3 /2019
18SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2025
19SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
20DSO Mikroregion Zbraslavicko a združené obce
21Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
22Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Petrovice I. na roky 2021 - 2025
23Návrh závěrečného účtu za rok 2018 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2018
24Záměr pronajmout část obecního pozemku p. č. 547/2 k.ú. Petrovice I.
25DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zveřejnění
26Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
28SCHŮZE JE ZRUŠENA! Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I.
29Zápis veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 20. 2. 2019
30Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. ve dne 20. 2. 2019
Od  do