P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.12.2017 - 03:09 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I. č. 1/2017
2Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise - Prezidentské volby, leden 2018
3DSO Plynofikace Ledečska - Rozpočtová opatření v roce 2017
4Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2018
5Střednědobý rozpočtový výhled obce Petrovice I. na roky 2016-2018
6Schválený závěrečný účet Obce Petrovice I. za rok 2016
7Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 29.11.2017
8Rozpočtové opatření č. 6
9Volby Prezidenta České republiky - zveřejnění počtu volebních okrsků
10DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Návrh rozpočtu roku 2018
11POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
12Dobrovolný svazek obcí Plynofikace Ledečska
13DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Informace o zveřejňování dokumentů na úřední desce
14Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
15Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19.7.2017
16Rozpočtové opatření č. 3
17POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
18DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
19Rozpočtové opatření č. 2
20Rozpočtové opatření č. 1
21DSO Plynofikace Ledečska - Rozpočet na rok 2017; Rozpis nedaňových příjmů DSO
22Návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace Ledečska za rok 2016 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
23DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - ZVEŘEJNĚNÍ:
24POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
25Oznámení ZÁMĚRU Obce Petrovice I. o prodeji části pozemků v k. ú. Petrovice I.
26VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Obecního úřadu Petrovice I. v oblasti poskytování informací za rok 2016
27POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
28Usnesení o zrušení trvalého pobytu paní Martiny Knytlové
29Nařízení veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
30Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
Od  do