P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.03.2019 - 12:18 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I.
2Zápis veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 20. 2. 2019
3Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
4Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. ve dne 20. 2. 2019
5Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19. 12. 2018
6Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 28. 1. 2019
7Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
8DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
9DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
10Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
11Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
12Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
13Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
14INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
15Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
16Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
18ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
19Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
20Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
21Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
22DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
23Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
24Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
25POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
26Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
27DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
28Rozpočtové opatření č. 2, 2018
29POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
30Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
Od  do