P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
09.12.2019 - 03:59 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
32SCHŮZE JE ZRUŠENA! Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I.
33Zápis veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 20. 2. 2019
34Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. ve dne 20. 2. 2019
35Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19. 12. 2018
36Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 28. 1. 2019
37Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
38DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
39DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
40Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
41Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
42Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
43Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
44INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
45Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
46Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
47Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
48ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
49Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
50Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
51Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
52DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
53Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
54Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
55POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
56Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
57DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
58Rozpočtové opatření č. 2, 2018
59POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
60Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
Od  do