P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
07.08.2020 - 11:53 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Rozpočtové opatření č. 8 v roce 2019
32Schválený rozpočet obce Petrovice I. na rok 2020
33Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
34Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
35DSO Mikroregion Zbraslavicko - Rozpočtové opatření č. 3
36Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2020
37Rozpočtové opatření č. 7 v roce 2019
38DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
39Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
40Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 18. 9. 2019 v 18.00 hodin
41Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2019
42Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
43Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 28. 8. 2019 v 18.00 hodin
44Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2019
45Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 24. 7. 2019 v 18.00 hodin
46Rozpočtové opatření č. 4/2019
47POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
48DSO Mikroregion Zbraslavicko - Rozpočtové opatření č. 2 
49Upozornění – obecná prevence - MěÚ Kutná Hora
50Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 19. 6. 2019 v 18.00 hodin
51Rozpočtové opatření č. 3 /2019
52SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2025
53SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
54DSO Mikroregion Zbraslavicko a združené obce
55Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
56Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Petrovice I. na roky 2021 - 2025
57Návrh závěrečného účtu za rok 2018 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2018
58Záměr pronajmout část obecního pozemku p. č. 547/2 k.ú. Petrovice I.
59DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zveřejnění
60Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
Od  do