P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
13.11.2019 - 08:42 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Zápis veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 20. 2. 2019
32Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. ve dne 20. 2. 2019
33Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19. 12. 2018
34Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 28. 1. 2019
35Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
36DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
37DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
38Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
39Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
40Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
41Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
42INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
43Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
44Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
45Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
46ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
47Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
48Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
49Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
50DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
51Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
52Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
53POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
54Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
55DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
56Rozpočtové opatření č. 2, 2018
57POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
58Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
59Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
60DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Od  do