P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.09.2019 - 06:48 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
32DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
33DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
34Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
35Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
36Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
37Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
38INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
39Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
40Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
41Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
42ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
43Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
44Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
45Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
46DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
47Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
48Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
49POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
50Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
51DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
52Rozpočtové opatření č. 2, 2018
53POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
54Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
55Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
56DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
57Oznámení o výběru dodavatele - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
58DSO Plynofikace Ledečska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
59POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
60Rozpočtové opatření č. 7
Od  do