P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.10.2019 - 19:06 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
31Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 19. 12. 2018
32Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 28. 1. 2019
33Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Petrovice I. konanou dne 28. 1. 2019
34DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - dokumenty
35DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - rozpočtové opatření č. 2 - 2018
36Záměr Obce Petrovice I. pronajmout část Kulturního domu čp 40 na provoz Pohostinství od 1. 1. 2019
37Pozvánka na Veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
38Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2019
39Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko 2019 a Návrh výhledu rozpočtu DSO 2020-2024
40INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
41Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice I. 2018
42Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I. - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
43Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. - Stanovení počtu členů volební komise
44ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ NABÍDEK - Územní plán Obec Petrovice I
45Pozvánka na veřenou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
46Obec Petrovice I. vyhlašuje zadávací řízení na "Územní plán Obec Petrovice I"
47Záměr Obce Petrovice I. o prodeji pozemku v k.ú. Petrovice I.
48DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017
49Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
50Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
51POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
52Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. ze dne 28.3.2018
53DSO Plynofikace Ledečska - Závěrečný účet za rok 2017
54Rozpočtové opatření č. 2, 2018
55POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
56Návrh závěrečného účtu za rok 2017 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2017
57Schválený střednědový výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
58DSO Plynofikace Ledečska - Návrh závěrečného účtu za rok 2017
59Oznámení o výběru dodavatele - Obnova hasičské zbrojnice v Petrovicích I.
60DSO Plynofikace Ledečska - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Od  do