P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.10.2019 - 15:02 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
151Vybírání poplatků na OÚ Petrovice I.
152Informace vypouštění splaškových vod
153Celkové vyútování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné
154Oznámení pro podnikatele
155Nařízení Státní veterinární správy
156ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. - Přepravní podmínky ve veřejné linkové dopravě
157Dodatek č. 1 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.
158ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍ ÚŘAD PETROVICE I. - změna
159Rozbory vody OV Petrovice I.
160INFORMACE - svozy
161Vyhláška č.1/2013
162Protokol o zkoušce vody Obecní vodovod Petrovice I. - veřejný vodovod, síť
163Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko
164Posuzování vlivů na životní prostředí podle záko. č. 100/2001 Sb.
165Rozbory vody OV Petrovice I. ze dne 7. 10. 2013 - upravená voda (úpravna vody)
166Kácení dřevin mimo les od 1. 7. 2013
167Směrnice č. 1/2013 Obec Petrovice I.
168Veřejná vyhláška
169Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezdec
170CZECH POINT
171Nařízení Státní veterinární správy
172Komplexní pozemkové úpravy Újezdec - OZNÁMENÍ
173Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec
174Výsledky - vzorky vody OV Petrovice I. , síť - 2013
175Nařízení Státní veterinární správy
176Celkové vyúčtování OV Petrovice I.
177Závěrečný účet DSO Zbraslavicko 2012
178KPÚ Újezdec - informace
179Nařízení Státní veterinární správy
180Rozhodnutí - veřejná vyhláška
Od  do