P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
30.05.2020 - 23:23 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
151Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
152Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
153NOVÝ jízdní řád linka 240045 Čáslav - Vodranty- Petrovice I. - Štipoklasy - PLATNÝ OD 31. 8. 2014!!!
154Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
155Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
156Záměr
157Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
158MÚ Kutná Hora, registrační úřad - Oznámení
159Seznam obcí podávající kandidátní listiny pro volby do OZ pověřenému obecnímu úřadu MÚ Kutná Hora
160Návrh železničního jízdního řádu pro období 2014 - 2015
161Výsledky rozborů pitné vody OV Petrovice I.
162Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - vydra říční a tchoř stepní
163Dodatek č. 2 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.
164Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období
165Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - vyjímka
166Nařízení státní veterinární správy
167Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - oznámení o zahájení řízení
168Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014
169Vybírání poplatků na OÚ Petrovice I.
170Informace vypouštění splaškových vod
171Celkové vyútování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné
172Oznámení pro podnikatele
173Nařízení Státní veterinární správy
174ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. - Přepravní podmínky ve veřejné linkové dopravě
175Dodatek č. 1 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.
176ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍ ÚŘAD PETROVICE I. - změna
177Rozbory vody OV Petrovice I.
178INFORMACE - svozy
179Vyhláška č.1/2013
180Protokol o zkoušce vody Obecní vodovod Petrovice I. - veřejný vodovod, síť
Od  do