P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.11.2020 - 21:04 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
151Návrh rozpočtu DSO Zbraslavice na rok 2015
152Zápis ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. 5. 11. 2014
153Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
154Výsledky rozborů vody OV Petrovice I. - síť
155Výsledky komunálních voleb
156Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
157Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? leták Ministerstva vnitra ČR
158Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitosti Michalovice čp. 13
159Oznámení o době a místě konání voleb
160UPOZORNĚNÍ k odstranění stromoví a jiných porostů
161Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
162Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
163Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
164NOVÝ jízdní řád linka 240045 Čáslav - Vodranty- Petrovice I. - Štipoklasy - PLATNÝ OD 31. 8. 2014!!!
165Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
166Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
167Záměr
168Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
169MÚ Kutná Hora, registrační úřad - Oznámení
170Seznam obcí podávající kandidátní listiny pro volby do OZ pověřenému obecnímu úřadu MÚ Kutná Hora
171Návrh železničního jízdního řádu pro období 2014 - 2015
172Výsledky rozborů pitné vody OV Petrovice I.
173Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - vydra říční a tchoř stepní
174Dodatek č. 2 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.
175Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období
176Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - vyjímka
177Nařízení státní veterinární správy
178Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - oznámení o zahájení řízení
179Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014
180Vybírání poplatků na OÚ Petrovice I.
Od  do