P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.08.2019 - 00:21 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
151ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. - Přepravní podmínky ve veřejné linkové dopravě
152Dodatek č. 1 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.
153ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍ ÚŘAD PETROVICE I. - změna
154Rozbory vody OV Petrovice I.
155INFORMACE - svozy
156Vyhláška č.1/2013
157Protokol o zkoušce vody Obecní vodovod Petrovice I. - veřejný vodovod, síť
158Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Zbraslavicko
159Posuzování vlivů na životní prostředí podle záko. č. 100/2001 Sb.
160Rozbory vody OV Petrovice I. ze dne 7. 10. 2013 - upravená voda (úpravna vody)
161Kácení dřevin mimo les od 1. 7. 2013
162Směrnice č. 1/2013 Obec Petrovice I.
163Veřejná vyhláška
164Zápis z úvodního jednání komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezdec
165CZECH POINT
166Nařízení Státní veterinární správy
167Komplexní pozemkové úpravy Újezdec - OZNÁMENÍ
168Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec
169Výsledky - vzorky vody OV Petrovice I. , síť - 2013
170Nařízení Státní veterinární správy
171Celkové vyúčtování OV Petrovice I.
172Závěrečný účet DSO Zbraslavicko 2012
173KPÚ Újezdec - informace
174Nařízení Státní veterinární správy
175Rozhodnutí - veřejná vyhláška
176Protokol - voda OV Petrovice I.
177Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením
178Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
179Registrace k DPH
180Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Od  do