P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.02.2020 - 13:29 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
121Usnesení o ustanovení opatrovníka
122Veřejnoprávní smlouva
123Protokol o zkoušce - pitná voda OV Petrovice I. rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
124Finanční úřad - INFORMACE
125Pozvánka
126Pozvánka
127Pozvánka
128Pozvánka
129Jednací řád Zastupitelstva obce Petrovice I.
130Dovolená MUDr. Jiří Machů
131Pozvánka
132Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
133Návrh rozpočtu DSO Zbraslavice na rok 2015
134Zápis ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. 5. 11. 2014
135Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
136Výsledky rozborů vody OV Petrovice I. - síť
137Výsledky komunálních voleb
138Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
139Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? leták Ministerstva vnitra ČR
140Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitosti Michalovice čp. 13
141Oznámení o době a místě konání voleb
142UPOZORNĚNÍ k odstranění stromoví a jiných porostů
143Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
144Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
145Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
146NOVÝ jízdní řád linka 240045 Čáslav - Vodranty- Petrovice I. - Štipoklasy - PLATNÝ OD 31. 8. 2014!!!
147Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
148Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
149Záměr
150Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Od  do