P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
14.10.2019 - 07:53 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
121Pozvánka
122Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
123Návrh rozpočtu DSO Zbraslavice na rok 2015
124Zápis ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. 5. 11. 2014
125Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice I.
126Výsledky rozborů vody OV Petrovice I. - síť
127Výsledky komunálních voleb
128Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
129Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? leták Ministerstva vnitra ČR
130Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitosti Michalovice čp. 13
131Oznámení o době a místě konání voleb
132UPOZORNĚNÍ k odstranění stromoví a jiných porostů
133Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
134Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
135Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
136NOVÝ jízdní řád linka 240045 Čáslav - Vodranty- Petrovice I. - Štipoklasy - PLATNÝ OD 31. 8. 2014!!!
137Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
138Volby do Zastupitelstva obce Petrovice I.
139Záměr
140Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
141MÚ Kutná Hora, registrační úřad - Oznámení
142Seznam obcí podávající kandidátní listiny pro volby do OZ pověřenému obecnímu úřadu MÚ Kutná Hora
143Návrh železničního jízdního řádu pro období 2014 - 2015
144Výsledky rozborů pitné vody OV Petrovice I.
145Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - vydra říční a tchoř stepní
146Dodatek č. 2 ke Směrnici Obce Petrovice I. č. 1/2013, kterou se zavádí stočné na území obce Petrovice I.
147Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období
148Krajský úřad Středočeského kraje - Rozhodnutí - vyjímka
149Nařízení státní veterinární správy
150Žádost o udělení vyjímky z ochranných podmínek - oznámení o zahájení řízení
Od  do