P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
05.12.2019 - 18:49 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Obecně závazná vyhláška obce Petrovice I č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I
3DSO Mikroregion Zbraslavicko - Rozpočtové opatření č. 3
4Návrh rozpočtu obce Petrovice I. na rok 2020
5Rozpočtové opatření č. 7 v roce 2019
6DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce
7Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
8VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
9Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 18. 9. 2019 v 18.00 hodin
10Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2019
11Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
12Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 28. 8. 2019 v 18.00 hodin
13Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2019
14Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat 28. 8. 2019
15Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 24. 7. 2019 v 18.00 hodin
16Rozpočtové opatření č. 4/2019
17POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.
18DSO Mikroregion Zbraslavicko - Rozpočtové opatření č. 2 
19Upozornění – obecná prevence - MěÚ Kutná Hora
20Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., konaného dne 19. 6. 2019 v 18.00 hodin
21Rozpočtové opatření č. 3 /2019
22SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2025
23SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
24DSO Mikroregion Zbraslavicko a združené obce
25Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.
26Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Petrovice I. na roky 2021 - 2025
27Návrh závěrečného účtu za rok 2018 obce Petrovice I. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice I. za rok 2018
28Záměr pronajmout část obecního pozemku p. č. 547/2 k.ú. Petrovice I.
29DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zveřejnění
30Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Od  do