P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.09.2020 - 07:31 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 
Tisk - 
1Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
2SCHŮZE BYLA ZRUŠENA Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
3VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
4Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
5Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
6Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 21.7.2020
7Rozpočtové opatření č. 5/2020
8Schválený Závěrečný účet za rok 2019
9Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I
10ZRUŠENO - Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Petrovice I - ZRUŠENO
11Záměr obce Petrovice I. pronajmou přízemí budovy Obecního úřadu čp. 55 k provozu prodejny potravin.
12DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
13Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
14Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 30. 10. 2019
15Rozpočtové opatření č. 4/2020
16Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 3. 6. 2020
17Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 29. 4. 2020
18Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
19Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek
20DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
21Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2020
22Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
23Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
24Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2020
25Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2020
26Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 26. 2. 2020
27VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací při akci: UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55
28Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Petrovice I.
29Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Petrovice I. konané 22. 1. 2020
30Záměr obce Petrovice I. - prodej části parcely č. 852/24 v k.ú. Petrovice I.
Od  do