P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
18.02.2020 - 07:59 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat 28. 8. 2019

Schůze zastupitelstva se bude konat 28.8.2019 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Petrovice I. čp. 55 v 1. patře v zasedací místnosti.
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 28. 8. 2019 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
Návrh programu:
 1. Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
 2. Posouzení nabídek na udržovací práce střechy Obecního úřadu čp. 55 a uzavření Smlouvy o dílo.
 3. Podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje na udržovací práce střechy Obecního úřadu čp. 55.
 4. Podání žádosti u Středočeského kraje o bezúplatný převod pozemku pod novou zastávkou v Petrovicích I.
 5. Rybník Kněžovka v Hološinách – objednávka projekce stavební dokumentace obtokového rybníka.
 6. Rybník Kněžovka v Hološinách – zrušení objednávky projekce stavební dokumentace u Ing. Štěpána.
 7. Žádost o pronájem sálu KD na kulturní akci při masopustním průvodu v únoru 2020.
 8. Žádost o zapůjčení stanu na akci „Tradiční dožínky“ Agro Podlesí v Červených Janovicích.
 9. Objednávka úprava elektrického rozvaděče na sběrné jímky vrtů na pitnou vodu.
 10. Pracovní doba starosty obce Petrovice I. od září 2019.      
 11. Rozpočtové opatření č. 5
 12. Schválení termínu další schůze ZO.  
 13. Různé
 14. Diskuse   
 
 Josef Jaruněk, starosta