P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.11.2020 - 20:34 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obecní úřad > Úřední deska

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

VÝZVA k podání nabídek - UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 2651x
Kompletní zadávací dokumentace na obnovu střechy Obecního úřadu čp. 55 v Petrovicích I. jsou v příloze oznámení.
Obec Petrovice I
VÝZVA k podání nabídek
 
UDRŽOVACÍ PRÁCE – OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA DOMĚ ČP. 55
 
Technický popis:
Budově Obecního úřadu, v obci Petrovice I. čp. 55, bude rekonstruována střecha. Dojde ke kompletní vyměněnou střešního pláště s novou krytinou a opraven dřevěný krov, tak aby byl odstraněn havarijní stav konstrukce. Na střeše bude zrekonstruován hromosvod a vyměněny klempířské prvky.


PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY - HARMONOGRAM
 Zahájení stavebních prací: rok 2019
 Ukončení stavebních prací: nejdéle do 31. 12. 2019
 
PODÁNÍ NABÍDEK a LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek (zahájení zadávacího řízení), je stanovena veřejným zadavatelem na 15 kalendářních dnů a končí dne 26. 8. 2019 v 12.00 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla veřejného zadavatele, podatelna, 1. patro.
 
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení
Udržovací práce – oprava krovu a výměna střešní krytiny na domě čp. 55 – NEOTVÍRAT! “ poštou, kurýrní službou nebo osobně do sídla zadavatele: Obec Petrovice I., Petrovice I. 55, 286 01, p. Čáslav do ukončení lhůty pro podání nabídek tj. 26. 8. 2019 do 12:00 hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.