P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
14.12.2019 - 15:06 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva obce Petrovice I.

Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. se uskuteční: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
 
1. Volby do zastupitelstva obce Petrovice I. se uskuteční:
 
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
2.  Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
Obecního úřadu Petrovicích I. čp. 55, PSČ 286 01, v 1. patře.  
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Petrovicích I., Újezdci, Senetíně, Michalovicích a Hološinách.
 
4.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
 
5.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 
6.  Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.