P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
11.07.2020 - 05:40 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - vydává se usnesení o provedení elektronické dražby povinnému ŠEBESTA Vladimír, Hološiny

Zahájení elektronické dražby: dne 26.4.2018 ve 13:00 hod.
Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno,
v právní věci oprávněného – EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha –
Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00
Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému ŠEBESTA Vladimír, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
– Děčín IV-Podmokly, IČ: 13456733, nar. 13.9.1955
, ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním
titulem – rozhodnutí č.j. 130308/2005-635.1-MF, který vydal Český telekomunikační úřad dne 11.10.2005
a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. j. 7EXE8447/2010-13 ze dne
31.1.2011, které vydal Okresní soud v Děčíně, rozhodl
takto:
vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):​
 
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 26.4.2018 ve 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání).
Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 26.4.2018 ve 13:30 hod.
 
Výsledná cena dražených nemovitých věcí činí částku: 144.000,- Kč.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí a jejich příslušenství,
práv a jiných majetkových hodnot k dražebnímu celku, a to v částce 96.000,- Kč.
 
​Další informace v dokumentu v příloze...