P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
07.07.2020 - 01:07 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Oznámení o době a místě konání volby Prezidenta ČR

II. kolo se koná 26. 1. a 27. 1. 2018 v budově Obecního úřadu v Petrovicích I. 55, 1. patro.
Oznámení o době a místě konání
II. kola volby PREZIDENTA
 
Starosta obce Petrovice I.
podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
                                         
                                                             oznamuje:
1.
II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:
 
·         v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
·         v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 2.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1
je volební místnost na adrese Petrovice I. čp. 55, 28601, 1. patro.
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech Obce Petrovice I. (Petrovice I., Újezdec, Senetín, Hološiny, Michalovice)
 
3.  
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 
4.  
Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.