P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
15.07.2020 - 06:16 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obecní úřad > Úřední deska

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Oznamujeme ZÁMĚR obce Petrovice I. pronajmout část budovy Kulturního domu čp. 40 „Pohostinství„  

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 5214x
ZÁMĚR OBCE PETROVICE I.
 podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů
Záměr obce Petrovice I. pronajmout část budovy kulturního domu „ pohostinství „ Petrovice I. čp. 40, 286 01, p. Čáslav na parcele st. 57 v k. ú. Petrovice I. za účelem provozování hostinské činnosti v obci Petrovice I.
 
Kritéria hodnocení uchazečů a obsah písemné nabídky:
1.    Kvalifikační způsobilost žadatele. Přesná identifikaci žadatele:
U právnické osoby v souladu s aktuálně platným výpisem z obchodního 
rejstříku. U fyzické osoby datum narození, jméno a adresu trvalého bydliště v souladu s údaji v občanském průkazu.
2.    Bezdlužnost žadatele vůči obci Petrovice I.
3.    Žadatel napíše jednoduchý popis služeb a sortimentu, který bude nabízen. Nástin kulturní činnosti a přínos pro místní občany (karetní a jiné turnaje, pořádání koncertů atp.)  
4.    Nabízená výše měsíčního nájmu v korunách, ke které bude přihlíženo při výběru žadatele. Nejmenší nabízená částka je 100,- Kč.    
 
Součástí nabízeného nájmu nejsou poplatky za vodné, stočné, elektrickou energii, plyn a palivo na topení, které se nájemci účtují zvlášť na základě skutečného odběru.
 
Podepsané písemné nabídky budou doručeny, na Obecní úřad v Petrovicích I. čp 55, 286 01.
Zastupitelstvo obce Petrovice I. bude nabídky hodnotit na svém následujícím veřejném zasedání (termín bude upřesněn na webových stránkách obce).
 
Upozornění: Zveřejněním záměru je naplňována povinnost stanovena zákonem o obcích (nejedná se o výběrové řízení) a je poskytnut prostor, aby se k záměru mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.