P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
12.07.2020 - 20:54 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 - oznámení o místě a termínu voleb

V pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY
 
Starosta obce Petrovice I. podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění   některých   dalších   zákonů,   ve   znění  pozdějších   předpisů (dále jen zákon),
 
oznamuje:
 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
 
                       v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a
                       v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
 
2.  Místem konání voleb
·         ve volebním okrsku č. 1
     je volební místnost na Obecním úřadě Petrovice I. čp 55, 286 01, v prvním patře.
     pro voliče bydlící v místních částech Petrovice I., Újezdec, Senetín, Hološiny a Michalovice.
 
3.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4.    Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič   může obdržet hlasovací lístky i ve volební   místnosti.
5.    Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.