P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
15.07.2020 - 05:58 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.

Kdy: 4. 10. 2017 od 18:00 hodin; Kde: Obecní úřad Petrovice I. čp. 55
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 4. 10. 2017 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
1.     Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.     Uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací.
3.     Schválení polohového narovnání hranice pozemku mezi č. 875/1 a st. 47 v k. ú. Petrovice I.
4.     Přijmutí finančního daru a schválení darovací smlouvy.
5.     Rozpočtové opatření č. 5
6.     Různé
7.     Diskuse