P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
12.07.2020 - 22:17 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZVÁNKA Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I.

26.4.2017 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Petrovicích I.
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 26. 4. 2017 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
1.     Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.     Smlouva na údržbu a sekání travnatých ploch obce Petrovice I.
3.     Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru v přízemí OÚ – „obchod“.
4.     Smlouva na odkup části obecního pozemku z p. č. 225/1  v k. ú. Senetín.
5.     Posouzení žádosti na odkup nebo pronájmu pozemku par. č. 761/2 v k. ú. Petrovice I.
6.     Dodatek smlouvy s AVE CZ s.r.o., bioodpad - hřbitov Petrovice I.
7.     Různé
8.     Diskuse