P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
05.06.2020 - 00:53 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

POZVÁNKA na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.

Schůze se koná 8.3. 2017, v budově obecního úřadu v Petrovicích I. čp. 55, od 18:00 hodin.
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 8. 3. 2017 v 18.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
1.     Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
2.     Schválení příspěvku do DSO Zbraslavicko a MAS Lípa pro venkov, na 2017
3.     Posouzení žádosti p. Novotného a uzavření smlouvy o prodeji nemovitých věcí
4.     Uzavření darovací smlouvy s Agro Podlesí, a.s.
5.     Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Obnova rybníka v k. ú. Michalovice“.
6.     Smlouva o pronájmu mezi obcí Petrovice I. a Liborem Švehlou
7.     Rozpočtové opatření č. 1
8.     Zpráva o stavu veřejného pořádku PČR za rok 2016
9.     Uzavření smlouvy na službu těžby a prodeje dřeva s firmou Městské lesy a rybníky KH
10.   Posouzení nabídky na regeneraci vrtů na pitnou vodu – údržba infrastruktury
11.   Různé
12.   Diskuse