P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
11.07.2020 - 03:36 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Petrovice I.

Schůze zastupitelstva obce se koná 24. 8. 2016 od 19 h v budově OÚ.
POZVÁNKA
Na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I., které se bude konat dne 24. 8. 2016 v 19.00 hodin na OÚ Petrovice I.
 
 1. Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, kontrola předchozího zápisu a usnesení.
 2. Výběrové řízení na dodavatele stavby při akci „Obnova rybníka v k. ú. Michalovice“.
 3. Schválení přijetí dotace a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Obnova rybníka v k.ú. Michalovice“
 4. Posouzení žádosti p. Kocourka o odkup obecních pozemků, při domu čp. 19 v místní části Újezdec.
 5. Posouzení žádosti pí. Finstrové a p. Vraného o odkup obecních pozemků, při chatě čp. 29 v místní části Újezdec.
 6. Schválení aktualizace plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Újezdec.
 7. Návrh a schválení obecně závazné vyhlášky obce Petrovice I. o nočním klidu.
 8. Schválení odstoupení od smlouvy na „Garanční činnost Obecního vodovodu Petrovice I. a Újezdec“ s p. Rostislavem Borkem.
 9. Přijetí rezignace na člena Kontrolního výboru a zvolení nových členů kontrolního výboru Obce Petrovice I.
 10. Informace a zpráva kontrolního a finančního výboru Obce Petrovice I. o stavu a hospodaření v obecních lesích.   
 11. Různé
 12. Diskuse