P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
15.07.2020 - 06:26 CET Přihlášení uživatele

 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

Obecní úřad > Úřední deska

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ZEMĚDĚLSKÉHO PACHTU NEMOVITOSTI, Obec Petrovice I.

Vložil: Starosta, Zobrazeno: 1004x
Část pozemku p. č. 547/2 v k. ú. Petrovice I., o ploše 950 m2, za účelem jeho hospodářského využití.
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ZEMĚDĚLSKÉHO PACHTU NEMOVITOSTI
 
         Obec Petrovice I. v souladu s § 39 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že zveřejňuje záměr zemědělského pachtu nemovitosti. Jedná se o pozemek, za níže uvedených podmínek:
 
část pozemku p. č. 547/2 v k. ú. Petrovice I., o ploše 950 m2, za účelem jeho hospodářského využití. Za podmínek, že:
  • pozemek bude využíván jen pro získávání krmiva (sena) a nebude využíván pro jiné hospodářské účely, například pro pastvu dobytka nebo jiné domácí zvěře.
  • pozemek nebude oplocen, nebudou na něm vznikat žádné, ani dočasné, stavby. Nebudou na něm uskladněny žádné předměty, krom vlastního sena.
  • nebude omezen volný vstup osob na a přes pozemek, případně průjezd dopravních nákladních či zemědělských prostředků třetích osob.
  • Výpovědní lhůta smlouvy bude 12 měsíců, platba za nájemné jednou ročně, dopředu.
  • minimální výše nabízeného ročního nájemného činí 4% z ceny dané části pozemku dle vyhlášky č. 298/2014 o průměrných cenách zemědělských pozemků, která je 5,16 Kč za m2. Minimální výše nabízeného nájmu je stanovená na 196,- Kč bez DPH.
  • žadatel je občanem Obce Petrovice I. a nemá vůči Obci Petrovice I. žádné dluhy.
Písemné nabídky budou doručeny, na Obecní úřad v Petrovicích I., v uzavřené obálce s nápisem ŽÁDOST, PACHT POZEMKU 547/2 – NEOTVÍRAT nejpozději jednu hodinu před následujícím veřejným zasedání zastupitelstva obce.      
 
Příloha:
  • PŘÍLOHA 1: Katastrální mapa, v měřítku 1:500, s vyznačenou oblastí části pozemku, která má byt propachtována.
                                            
Záměr byl projednán a schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Petrovice I. dne 27. 4. 2016 číslem usnesení 171. Tento záměr obce se zveřejňuje po dobu minimálně 15 dnů.